Shiraz

Shiraz është lloji i rrushit që rritet kryesisht në Australi, Kaliforni, Kil por që origjinën e ka nga Franca. Ky lloj i rrushit mjaftë i njohur në botë ka filluar të kultivohet edhe në Kosovë.

Vera EKO SHIRAZ është e vetmja që prodhohet në Kosovë dhe rezultatet e konsumimit kanë treguar se kualiteti është në nivel të kënaqshëm.

Vera Shiraz cilësohet si verë e thatë, me trup të plotë, taninë dhe aciditet të lartë

Aroma dhe shija varen nga kushtet klimatike ku rritet rrushi dhe në Kosovë kjo verë karakterizohet me aromë manafere.

Kombinohet me shumë lloje ushqimesh, veçënarisht me mishëra.
Preferohet të konsumohet në temperatura prej 18 C

Eko Shiraz është vera e vetme vendore e këtij lloji.