SHESHI I ZI

Sheshi i zi është lloj i rrushit vendor dhe i vjetër me mijëra vite. Mënyra e përpunimit të verës Sheshi i Zi është tradicionale dhe krejtësisht natyrale.

Karakterizohet si verë me shije shumë të mirë dhe me taninë të butë.

Kombinohet me ushqime të ndryshme por kënaqësinë më të madhe e jep kur konsumohet me djathëra.

Preferohet të konsumohet në temperaturë prej 17 C deri 20 C.

Më së miri kombinohet me djathëra dhe përshutë.