GAMAY - GAME

Gamay është lloj i rrushit që kultivohet në Francë dhe në vendet ku kushtet klimatike dhe përbërja gëlqerore e tokës janë të volitshme.

Rahoveci i plotëson të gjitha kushtet për rritjen e rrushit Gamay.

Verërat Gamay cilësohen si verëra të thata me trup të lehtë e me taninë të butë.

Preferohet të ruhen për një kohë të gjatë me qëllim që të forcojnë karakteristikat e verërave të cilësisë së lartë.
Preferohet të konsumohet në temperaturë prej 17 C deri 20 C.

Është shumë e shijshme dhe kombinohet me të gjitha ushqimet.